N:Kinh doanh: Trần Thanh Nghị
T:0905 843 929 - 0979 405 777
E: nghitt@fukuda.vn
N:CSKH & BH: Võ Thị Diệu Linh
T:0511.3 68 69 79
E:vodieulinhdn@gmail.com
Hotline: 0905 843 929
Giỏ hàng rỗng Hotline: 0905 843 929

Sản phẩm
SUMIKA SM600 1,900,000 đ
SUMIKA D100 3,900,000 đ
SUMIKA D702 2,700,000 đ
SUMIKA D703 2,190,000 đ
SUMIKA SM1500 3,900,000 đ
SUMIKA D310 3,200,000 đ
SUMIKA D40A 4,600,000 đ
SUMIKA D20 5,800,000 đ
SUMIKA SM350 4,800,000 đ
SUMIKA SM550 6,000,000 đ
SUMIKA D45A 5,800,000 đ
SUMIKA D500 6,000,000 đ
SUMIKA D60 6,500,000 đ
SUMIKA D45 5,500,000 đ
SUMIKA D55 6,900,000 đ
SUMIKA D350 6,500,000 đ
SUMIKA D600 7,200,000 đ
SUMIKA D55A 6,500,000 đ
SUMIKA D198 11,200,000 đ
SUMIKA D70 9,900,000 đ
Copyright © 2015 * CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FUKUDA