N:Kinh doanh: Trần Thanh Nghị
T:0905 843 929 - 0979 405 777
E: nghitt@fukuda.vn
N:CSKH & BH: Võ Thị Diệu Linh
T:0511.3 68 69 79
E:vodieulinhdn@gmail.com
Hotline: 0905 843 929
Giỏ hàng rỗng Hotline: 0905 843 929

Sản phẩm
YSR-3AAA (3W) 132,000 đ
YSR-3XT6 (3W) 330,000 đ
YSR-516 (3W) 220,000 đ
YSR-535 (3W) 220,000 đ
YSR-09 (5W) 109,000 đ
YSR-528 209,000 đ
YSR-530 198,000 đ
YSR-568 143,000 đ
YSR-701 132,000 đ
YSR-801 429,000 đ
YSR-803 413,000 đ
YSR-804 429,000 đ
YSR-919 (5W) 319,000 đ
YSR-R001 (3W) 176,000 đ
YSR-R002 (3W) 176,000 đ
YSR-R003 (3W) 176,000 đ
YSR-R004 (3W) 165,000 đ
YSR-R005 (3W) 176,000 đ
YSR-R006 (3W) 176,000 đ
YSR-R007 (3W) 176,000 đ
Copyright © 2015 * CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FUKUDA